Kims kommentar: Här är ett inlägg insänt från en sjuksyrra som vill vara anonym, det är intressant ur flera synvinklar, dels för att det visar på vilka svårigheter och möjligheter det finns för arbetsplatskamp inom vården och dels för att det visar på hur sårbar vården är när den drivs med vinstintresse. Läs och begrunda:

Influensavården i Skåne hotas av personalflykt
Lagom till att influensapandemin beräknas öka i intensitet och patienter vårdas i såväl respirator och med ECMO-behandling pga komplikationer av influensa H1N1 har infektionsklinikens ledning ansökt om att få dra ner vårdplatser på infektionsklinikens avd 1, Umas avdelning för epedimiberedskap. Anledningen till detta är en längre tids problem som lett till att 4 av 19 sjuksköterskor på dagtid nu gemensamt säger upp sig och därmed klarar inte avdelningen att bemanna upp samtliga vårdplatser. Detta är ett resultat av en lång tids problem som lett till en ohållbar psykosocial arbetssituation som akut försämrats i och med senaste tiden nedskärningar. Det har hållits ett flertal möten mellan personal och arbetsledning, avvikelser och arbetsskadeanmälningar skrivs, dock utan åtgärd. Detta har skapat en frustration över situationen som nu lett till att ett flertal sjuksköterskor sagt upp sig och de flesta kvarvarande aktivt söker nya jobb. Problemen har funnits sedan i alla fall år 2000 enligt konsultrapport från företaget ”Cap Gemini Ernst & Young” och år 2005 gick 5 av sjuksköterskorna organiserade i fackförbundet syndikalisterna ut i strejk mot vad de kallade ”brist på respekt från arbetsledningen och dålig arbetsmiljö”. Ett problem som eskalerat och nu hotar att påverka influensaberedskapen i Skåne.

Infektionsklinikens avdelning 1 har 18 vårdplatser fördelade på 8 enkelrum och 5 dubbelrum. Vi ansvarar i huvudsak för patienter med akuta infektionssjukdomar och patienter med isoleringskrävande sjukdomar som MRSA, ESBL, TB mfl och nu då Influensa A, H1N1. Gällande patienter med resistenta bakterier så läggs de in hos oss oavsett diagnos dvs det kan röra sig om ortopediska patienter, kirurgiska patienter, patienter som vårdats utomlands tex efter bilolyckor mm vilket ställer höga krav på flexibilitet. De isoleringskrävande patienterna ökar stadigt i antal vilket i sin tur ställer ökande krav på personalen.

I nuläget är det ”bara” tre patienter som intensivvårdas pga. influensa, dvs. med respirator och i ett fall med ECMO-behandling i Lund. Dock är antalet misstänkta fall stort och de enkelrum vi har räcker inte långt, vi kan ju samtidigt inte placera ut våra smittsamma MRSA-patienter på övriga sjukhuset. Ökar antalet smittade kommer vi att tömma våra övriga rum och isolera konstaterade influensapatienter två och två på dubbelrum. En platsbrist som nu hotas ytterligare av att personalflykt.

Avdelningen har länge präglats av en strukturlöshet och en frånvaro av tydlig arbetsledning. Sedan år 2000 har positionen som avdelningsföreståndare innehafts av flera vikarier och t.o.m. under en period stått tom. Efter strejken 2005 och efterföljande möten/diskussioner om de då befintliga problemen fick den dåvarande avdelningsföreståndaren ”bära hundhuvudet” och avsluta sin tjänst i förtid. Därefter anställdes vår nuvarande avdelningsföreståndare som försökt att ta sig an uppgiften. Personalen har på eget initiativ lagt ner stort engagemang för att lösa situationen och bl.a. arbetat fram arbetsbeskrivningar för att genom tydliggörande av ansvarsområden minska friktionen mellan arbetsgrupperna.

Jag vet inte hur problemen uppkommit men de har fortsatt att finnas kvar och även ökat pga. att vårdchefen inte stöttat upp avdelningsföreståndarna eller intagit ledarskapet när avdelningsföreståndartjänsten varit tom och att hon nonchalerar de befintliga och påtalade problemen. Vårdchefen nekar till att engagera sig personligen genom att inte vilja närvara på avdelningen för att därigenom kunna lyssna på personalen och delta i diskussionerna på avdelningsmöten om hur vi ska kunna komma till rätta. Något vi specifikt har önskat och framfört ett flertal ggr och som redan år 2000 upplevdes som ett problem enligt konsultrapporten från ”Cap Gemini Ernst & Young”. Det har lett till ett frånvarande ledarskap som gjort att informella ledare kunnat växa till sig och skapat en negativ avdelningskultur. En stor del av personalen inom såväl sjuksköterskegruppen som undersköterskegruppen upplever frånvaro av dialog och inflytande vilket bl.a. framgår av den ”Spring-life”-undersökning som gjordes 2008. För att avdelningsföreståndaren ska kunna ha tillräcklig pondus för att hantera de ingrodda problemen krävs att klinikledningen aktivt deltar i arbetet.

Situationen har under en längre tid upplevts som ohållbar och när sjukhuschefen lade fram förslag på att arbeta varannan helg var måttet rågat. Denna gång är det fyra sjuksköterskor som slutar. Två fast anställda sjuksköterskor och två vikarier som väljer att inte förlänga sina tjänster. Pga av det rådande anställningsstoppet kommer de flesta av oss att söka anställning i Norge. Det som är lite speciellt just nu är att det är anställningsstopp och pågående pandemi. Ett anställningsstopp som innebär att våra tjänster ej tillsatts. Därigenom skapas en underbemanning som hotar att i en ökad grad förvärra de problem som redan finns och skapa ytterligare sjukskrivningar och uppsägningar.

/Den anonyma syrran

Mer om influensan:
ab1234 svd1 dn1 ex12 svd3

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Rödgrönt vallöfte om Vaccinfabrik?, Anders_S skriver Bankväsendet – Stockholms Enskilda Bank, L. O. Kristoffer Ejnermark skriver Israelförsvararnas illusionära guldgruva, vsfstockholm skriver Rapport från filmkväll med sting.

Annonser