Med vingslag från 30-talets politiska våld kommer här en post om dåtidens militanta kommunister.

Med den här posten tänkte jag börja tipsa om och lägga upp ett par historiska saker som jag vill rekommendera och tycker ska finnas på nätet. Först ut är Röda Front-förbundets faned (alltså den ed man svär till organisationens fana när man går med). Jag kan direkt här dräpa alla spekulationer om att jag skulle tycka att faneder är en lysande idé – det tycker jag inte. RFF ses ibland som en föregångare till AFA vilket är en sanning med viss modifikation. När det gäller att man med våld tog strid mot meningsmotståndare (och i RFF´s fall även strejkbrytare) finns det såklart en koppling, men det var knappast något unikt på 1930-talet. RFF´s starka koppling till Sveriges Kommunistiska Parti, dess mansseparatism och hierarkiska struktur särskiljer dom dock ganska mycket från dagens militanta antifascister. Jaja, här kommer i alla fall faneden, som jag snott från Andrés Brink Pintos utmärkta bok Med Lenin på byrån:

Vi klassmedvetna proletärer svär: att insätta alla våra krafter
i kampen för alla arbetandes befrielse från kapitalistisk utsugning,
förtryck och förföljelser. I järnhård disciplin och strängaste
självtukt underkasta vi oss alla befälets kommandon och
förordningar, som är nödvändiga i kampen för proletariatets
intressen. Den arbetande klassens skarpaste förakt och den
revolutionära domstolens strängaste dom skall drabba den
som sviker den Röda Fronten eller förråder proletariatets
intressen.
Res er Frontkämpar, höj den knutna näven.
Vi svär rött. Seger eller död.
Vi ägnar vårt liv åt klasskampens stora sak
Vi är den nya tidens röda pionjärer
Seger eller död, en helig ed.
Vi skall leva eller dö för Dig Du röda fana,
den proletära diktaturens symbol.

rfb

Läs gärna: Varför Skumrask inte röstar på Piratpartiet, Cvalda läser samma bok som jag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Annonser