december 2008


Här kommer lite reklam för en kurs som kommer hållas i Malmö under våren, man kan gå den och ha CSN samtidigt, men föredragen är helt öppna att gå på för alla intresserade också.

Makten på jobbet

Vem bestämmer på jobbet? Varför? Vem borde bestämma på jobbet? Hur flyttar vi anställda fram våra positioner? Hur kan vi påverka vår arbetssituation och göra den så bra som möjligt för oss? Hur bygger vi upp nätverk som kan stå emot chefernas nycker?

Vi har samlat en rad spännande föreläsare med erfarenheter av maktkamp på jobbet, fackliga strider och utomfackliga uppror. Välkommen på kurs i Malmö i vår.

Kursen kommer att undersöka hur arbetsplatskamp kan bedrivas. Du kommer att få beskriva situationen på din egen arbetsplats. Vi kommer att undersöka erfarenheter av maktkamp på jobbet, både fackliga strider och utomfackliga uppror. Vi lär oss saker som vi kan använda tillsammans med våra arbetskamrater för att förändra vår situation.

Makten på jobbet är en distanskurs i samverkan mellan Kvarnby Folkhögskola, Motarbetaren och Kalmar LS. Den är en del av Vänsterns Akademi, ett virtuellt studierum där delad kunskap inom en bred och öppen vänster kan leda till förändring.

Kursen är på distans med en studieträff per månad (första träffen är i februari), där vi möter inspirerande föreläsare och får ta del av deras berättelser både från fackligt organiserad och fristående utomfacklig kamp på olika arbetsplatser. Vi har också gruppdiskussioner och samtalar om våra erfarenheter och lärdomar under studieträffarna.

Dessemellan är det enklare självstudier. Som kursdeltagare kommer du bland annat att få läsa arbetsplatsrapporter och inventera maktförhållandena på din egen arbetsplats. Självstudierna redovisas dels via ett diskussionsforum på nätet, dels i samband med träffarna en gång i månaden.

De planerade träffarna äger rum en helg i månaden i Malmö.

Kursen förutsätter regelbunden tillgång till Internet. Du kan få studiemedel om du kombinerar kursen med andra studier så att du kommer upp till en studietakt på minst 50.

Längd: 1 termin, distans

Kurstid: 12/1 -29/5 2009

Studietakt: deltid, 25

Ansök via Kvarnby:
http://www.kvarnby.fhsk.se/

Första kurstillfället är i februari men vi kommer att börja de virtuella diskussionerna i januari. Det är alltså inte för sent att anmäla sig än.

Kontakt: kalmar.ls@sac.se, 0737-324931

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Annonser

Du kommer leva vidare i våra minnen och genom din musik.

Det är en minnesstund på Glassfabriken i Malmö,.

”Minnesstund
Andrés hade många vänner och vi är många som sörjer och saknar honom.

Nu på söndag den 14:e December kl 20.00 anordnar vi, några av hans vänner, en minnesstund på Cafe Glassfabriken (Kristianstadsgatan 16) i Malmö.

Alla är välkommna. Ni som kände Andrés eller ni som bara uppskattade hans musik.
Även om du aldrig träffade honom men tyckte om det han gjorde kan du komma förbi, alla som vill minnas och hedra honom är välkomna.
Kom dit och skriv en sista hälsning till honom eller bara ägna honom en tanke.”

Hans sida på myspace.