Så här lagom till årets Vår Makt i Malmö tänkte jag kort nämna några om mina egna tankar om arrangemanget.

Den 1-2 november är det återigen dags för Vår Makt-konferens i Malmö. Lokalen heter Panora och ligger på S:t Gertrudsgatan 4, se karta. Den första var 2003 och det var gänget kring Kolla!/Gatuaktionen som tog initiativet. Fokus då som nu har legat på arbetsplatskampen, under tiden som gått från den 2003 har det varit tydligt att våra perspektiv spridit sig och diskussionerna har kunnat fördjupas. Det har också varit tydligt för oss själva att vi har vetat vad vi pratat om och har all anledning att lita till våra egna omdömen och våra egna erfarenheter, och det har kanske blivit extra tydlig i samtal med en del av den övriga vänstern. En vänstern som tycker det verkar vara mer realistiskt att få till stånd en arbetstidförkortning genom en byråkratiserad fackförening eller parlamentet än att helt enkelt gå från ord till handling med sina arbetskamrater. Att ropa på ett starkare fack är fria fantasier, i de flesta fall kommer vi nämligen få kämpa mot de stora fackföreningarna för att få verklig förändring, precis som vi redan gör dagligen och precis som skedde under den vilda strejkvågen i Sverige på 70-talet.

Nå, här kommer nu programmet och den som vill hjälpa till att sprida arrangemanget kan skriva ut och sätta upp det på sin arbetsplats eller ge till kompisar, eller bjuda in sina vänner genom mejl eller facebook till arrangemanget. Det går även att gå in på hemsidan och skriva ut affischer och även läsa om tidigare evenemang och texter.

Glöm heller inte att det blir en späckad vecka i Malmö, på måndagen efter Vår Makt börjar rättegången mot Malmö 26 med dagliga aktiviteter och på fredag den 31/10 är det en aktion som Allt åt Alla! ordnar mot privatisering av vården –
Vårdval Malmö
Aktion mot privatisering av vården
Samling 1630 utanför Capio Cityklinik (vid Hansakompaniet).
Fredagen innan Vår Makt börjar samlas vi för att visa vad vi tycker om företag som vill göra profit på vårt vårdbehov. Privatiserad vård innebär inte för oss ökad valfrihet utan att våra gemensamma lösningar säljs ut.
Det blir musik, tal, flygblad och andra aktioner. För mer info senare kolla deras hemsida.

Tycker du att detta är intressant? Tryck då här så får fler läsa det

Lördag 1 november

12.00 Inledning
Pär Thörn läser en inledningsdikt. Presentation av Vår Makt. Malmö 26 berättar om Malmö 26-rättegångarna som inleds måndag 3 november. Folkhögskolekursen ”Makten på jobbet” presenteras.

13.00 Strejkskola
Lär dig strejka! Alldeles för få har deltagit i en strejk, vilket är något vi vill ändra på. Därför kommer Frances dela med sig av sina erfarenheter från strejkerna på Stockholmsbagarn, Lucas prata om sina erfarenhet från strejker i tunnelbanan i Stockholm och Lina kommer att berätta om när hon och hennes arbetskamrater strejkade vilt i hemtjänsten.

15.00 Bortom strejken – Om konflikten i sjukvården under avtalsrörelsen
Från april till maj i år var Vårdförbundet ute i strejk. Lönekravet på 22.000 kr i minimilön uppfylldes inte. Missnöjda medlemmar har efter strejken lämnat Vårdförbundet och kritiken från golvet mot fackföreningens ledning har varit bitande. Men samtidigt så såg vi intressanta tendenser i samband med strejken, både i Sverige och i vårdstrejken som samtidigt pågick i Danmark. I Sverige så organiserade ett gäng sjuksköterskor en kampanj för massuppsägning (Löneupproret) om inte kraven tillgodosågs, influerad av en liknande praktik som tillämpades under vårdstrejken i Finland 2007. I Danmark strejkade avdelningar som inte var uttagna i strejk vilt för att finna samtidighet. Hur såg praktiken ut i arbetarkollektiven under strejken? Vilka diskussioner fördes bland vårdarbetarna? Har det dragits lärdomar som kan peka bortom Vårdförbundets tandlösa strejk? Diskussion med Henrik Mellström (strejkande sjuksköterska och författare till den kritiska artikeln Fejk-Strejk) och Robert (strejkande sjuksköterska).

Söndag 2 november

12.00 Fackligt, utomfackligt eller både och?
Torfi Magnusson, tidigare redaktör för Syndikalisten, pratade på första Vår Makt 2003 om relationen mellan facklig och utomfacklig kamp. Nu fem år senare kommer han tillbaka och gör en återblick över de senaste fem åren. Hur har SACs fackliga reorganisering gått och vad tror han om framtiden?

13.30 Republikens avskum – Perspektiv på den franska förortsrevolten i november 2005
Flexibla arbetare i rörelse eller ännu ett bevis på hur kapitalets omstruktureringar försvagar proletariatet? Att dra några enkla slutsatser från den franska förortsrevolten i november 2005 är inte lätt. Det radikala lägret i Frankrike har fört hårda och polemiska diskussioner om hur man ska tolka händelserna. Men fakta kvarstår; vi hör samma tickande bomb i de svenska förortsområdena och vi behöver bra se till händelserna i Ronna, Rosengård eller Norrebro för att förstå att samma tendenser återfinns globalt i alla storstäder. Ser vi uppkomsten av desperata och antisociala kamper när kapitalet genom automatisering utestänger och marginaliserar allt fler arbetare ur produktionsprocessen? Eller börjar den flexibla unga arbetaren revoltera i en kapitalism som gjort hela samhället till hans arbetsplats? Genom att utgå från händelserna i Frankrike 2005 kommer vi diskutera vad denna marginalisering betyder och vilka möjligheter som kommer ur den. KOLLA! benar upp begreppen.

15.00 Motståndarnas strategier
Hur tänker chefen och arbetsledningen? Vad har de för strategier? Henrik och Maja från Motarbetaren Malmö guidar oss genom managementteorier och lär oss om chefernas strategier. De går igenom vilka metoder företagen använder för att få oss att jobba mer och suga ut mer pengar från vårt arbete, samtidigt ger de förslag på motmetoder.

16.30 Kris, kommunism och kapital
I skuggan av den rådande finanskrisen går vi tillbaka till Marx för att reda ut begreppen. Kan kapitalismen förstås som en marknadsekonomi och som privatägande eller behöver vi en annan mer långtgående förståelse av kapitalismen? Vad innebär egentligen kapital och varför hamnar den kapitalistiska ekonomin i återkommande kriser? Är höjd produktivitet och en återgång till en mer reglerad kapitalism lösningen på krisen? Det är vad vi ska utreda i det här föredraget.

Bloggat (endel med Malmö-tema): Ilse-Marie om Försäkringskassan, Fiendeland om Arbetaridealet, Vardagspussel om omöjligheten i att vara arbetare och socialist, Kvinnor om skitiga underkläder, Röda Malmö om rasistiska bloggar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , Forever United om Krugman,

Annonser