Uppdaterat: länk till Sydsvenskans artikel om demonstrationen i Malmö.

Tycker du att detta är intressant? Tryck då här så får fler läsa det.

Igår var ett gäng från Förenade Vårdare ute och delade flygblad på Malmö Allmänna Sjukhus. Jag tänkte jag skulle sprida texterna så andra också kan kopiera upp och dela ut, samt läsa och diskutera. Läs om flygbladsutdelningen på Motkraft. Motkrafts samlar för övrigt in pengar till Vårdupproret så donera.

Annars lite blandad kompott – Sydsvenskan skriver idag om att Strejken kan bli långvarig, vill man läsa mer om strejkerna i Danmark är Politikens temasida en mycket bra utgångspunkt. Här finns länkar till fack och arbetsgivare och mängder av artiklar. Danskarna är lite ”vildare” och det har förekommit rätt mycket vilda strejker och annat smått och gott, till exempel har blivande förskolepedagoger varit och slängt blöjor på finansdepartementets trappa se länk. Danmark visar vägen!

Flygbladen (ett till strejkande och ett till allmänheten)
Till sjuksköterskor och berörda: Ta lärdom från strejken i Danmark och öka
trycket på Vårdförbundets toppskikt!

Samtidigt som Vårdförbundet varslade till strejk så varslade även danska
Fag og Arbejde (FOA) och Sundhedskartellet till vårdstrejk. Situationen
där har många likheter med den i Sverige. De danska vårdfacken var
tandlösa i förhandlingarna och löneutvecklingen är helt åt helvete, men de
danska vårdarbetarna lät sig inte slås ner utan bestämde sig för att
själva öka trycket på sin fackföreningar. Under hösten gick de ut i flera
vilda strejker för sätta press på toppskikten inför förhandlingen. Det gav
resultat.

Medan flera andra danska fackföreningar gick med på kraven om 12,8 %
lönehöjning över en treårsperiod kunde inte FOA och Sundhedskartellet
riskera sina medlemmar som redan visat sig vara stridbara. De var tvungna
att säga 15 % lönehöjning och inte mindre. Samtidigt hamnade andra grupper
i konflikt med sina fackföreningstoppar när de skulle ut i sympatiåtgärd
med vårdarbetarna. Det danska pedagogfacket BUPL har länge varit kända för
sina kämpande gräsrötter. BUPLs ledning försökte förhindra sina medlemar
från att gå ut i strejk samtidigt som de danska vårdarbetarna, vilket har
medfört att pedagogerna har gått ut i flera vilda strejker och
egenorganiserade demonstrationer i kritik mot sin fackförening. Vilda
strejker,som vi på golvet organiserar själva, ökar alltså trycket på våra
fackföreningar och tvingar de att höja ribban ytterligare.

Vi vet att Vårdförbundets ledning har varit tandlösa och inte tagit vara
på sina medlemmars intressen. De enda som kan tvinga dem att lyssna på oss
är vi på golvet och det påtryckningsmedlet som gör att de lyssanar på oss
är det som arbetsgivaren kallar vild strejk. Endast genom att utöka
konflikten till de avdelningar som inte är varslade kan vi skapa ett
riktigt tryck på SKL, det tryck som kommer att hindra Vårdförbundet från
att sätta sig vid förhandlingsbordet när opinionen vänder och acceptera
ett mycket sämre avtal än det som krävs. Kommunalarbetarna gjorde detta
misstaget under strejken 2003; de satte inte press på sin fackförening.
Och vad fick de? Bortförhandlade risktillägg för grupper inom
autismverksamheten. Borttagna pedagogiska luncher. En pinsam lönehöjning.
Det grodde ett enormt missnöje bland arbetarna i den kommunala vården
efter strejken som tog sig uttryck i mängder lokala kamper. Kommunal och
SKL vågade då inte göra samma misstag igen och i den senaste
avtalsrörelsen höjdes lönerna avsevärt, men inte tillräckligt. Nu är det
sjuksköterskornas chans!

Kalla till möte på er avdelning.

Bestäm vilka arbetsuppgifter ni ska sätta i blockad.

Försök att sprida detta till andra avdelningar som inte är varslade och
håll gemensamma möten för att koordinera er.

Kontakta media och framför era krav.

Ni kommer att behöva mycket stöd utifrån för att vinna det här och vi kan
erbjuda er stöd!

Kontakta oss på info@forenadevardare.se

—————————————–

Till allmänheten: Stöd sjuksköterskornas kamp!

Den svenska offentliga vårsektorn har gått igenom stora förändringar de
senaste 30 åren. I takt med att industriell produktion flyttat från
Sverige på jakt efter lägre löner och högre avkastning, så har både kraven
på omskolning av arbetskraften ökat och osäkra anställningar brett ut sig.
I sjukvården har detta visat sig genom ett allt större vårdbehov.
Klyftorna i Sverige ökar och de arbetarna som förlorade sina jobb under
70- och 80-talet (och som tvingas in i omskolningar genom AMS för att
behålla sina a-kassor och tvingas arbeta i nya branscher under osäkra
anställningar) blir i större utsträckning sjuka. Samtidigt försöker
Landstingen att allt mer banta sjukhusens budget. På många större sjukhus
infördes anställningsstopp redan för flera år sedan. Det ökade vårdbehovet
möts inte med mer personal.

Landstingens och sjukhusledningarnas lösning har istället funnits i
omorganiseringar av sjuksköterskornas arbete. De tar över allt fler av
läkarnas uppgifter och ansvar. Samtidigt belastas undersköterskorna allt
mer med sjuksköterskornas arbetsuppgifter. Sjukhusledningen genomför
omorganiseringar av arbetet influerade av Lean Production från industrin.
Detta innebär att avdelningarna slås ihop i team som ska arbeta gemensamt
med tex en patientutredning, medan en utredning tidigare låg på olika
avdelningar med deras specifika kompetensområden. I praktiken innebär
detta att ännu mer ansvar förflyttas till sjuksköterskorna (och
undersköterskorna), alltså fler arbetsuppgifter och en större
arbetsbelastning. Denna ökade arbetsbelastning har inte alls varit
sammankopplad med en löneutveckling. Trots att flera av de sjukhus som
infört Lean Production ökat sin produktivitet med över 100% har lönerna
stannat på samma nivå som innan.

Vi lägger skulden på Sveriges Kommuner och Landsting, men även på
Vårdförbundets toppskikt. De organiserar inte bara sjuksköterskorna på
golvet utan även deras avdelningsföreståndare och olika chefer. Medlemarna
i Vårdförbundets gräsrötter knöt länge sina nävar i fickan, medan de såg
sin fackförening möta arbetsmiljöproblem och löneutveckling på det mest
tandlösa vis, ofta sittandes på två stolar alltså både som arbetsgivare
och facklig representant i förhandlingar. Slutligen fick ett gäng
sjuksköterskor på Centrallassarettet i Västerås nog och började ställa
krav på Vårdförbundet i de centrala förhandlingarna. De startade
Löneupproret 2008 där de krävde att Vårdförbundet kämpade för en rimlig
lönenivå i förhållande till kompetens, utbildning och arbetsbelastning.

Visa Löneupproret ditt stöd och skriv på listan!

http://www.upproret.se

Kampen för en dräglig lön inom vården är bara början! Nästa steg är att vi
ger oss på den hela tiden ökande arbetsbelastningen!

Om Förenade Vårdare:
Vi är Förenade Vårdare; en samling vårdarbetare och folk som sympatiserar
vårdarbetarnas kamper för en dräglig lön, mindre arbetsbelastning och mer
resurser inom den kommunala-, landstingsstyrda och privata vården. Vi har
blivit svikna av Kommunal, Vårdförbundet och de flesta andra
organisationer som säger att de ska ta tillvara på våra intressen. Vi tror
att det bara är vi själva, som jobbar på golvet i vården som vårdare,
aktivitetsledare, personliga assistenter, ambulansförare, sjuksköterskor
osv, som kan ta tillvara på våra egna intressen genom att organisera oss
själva. Vi måste ställa våra egna krav och inte förlita oss på att
fackföreningarnas avbetalda toppskikt, som ofta sitter i förhandlingar
både som arbetsgivare och fackliga representanter, kan göra det åt oss. De
arbetar inte med oss på golvet. De vet ingenting om vår arbetssituation.
Nu har vi fått nog av chefernas rovdrift med oss och de tandlösa
fackföreningarna som bara nickar åt deras försämringar!

Nytt roligt i bloggsvängen: Idealitet om Situationisterna och skådespelets utsida med utgångspunkt i Roland Simons kritik, den gamle seriehjälten Tumac har dykt upp och skriver om sina äventyr, Folkmakts Vitblogg är åter uppdaterad.

Konflikt och annat: ekonomikommentarer om matkrisen, Bola om klassamhällets geografi, AK menar allvar, ett kort inlägg från Petter är en bra utgångspunkt om man vill följa den senaste ”brott och straff”-diskussionen, aku om privat och politiskt, redundans om första maj, även dom ljuger skriver om första maj.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Annonser